Verantwoording

Dit is  het weblog van Tommy de Bruijn en Charles van Lieshout, deeltijdstudenten CMD bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het blog vormt het domeinrapport voor de course Identity van het semester DMEC.  

Hoe hebben we het aangepakt?
We zijn uitgegaan van de stof die in de lessen Identity is behandeld. Dit hebben we samengebracht tot 5 categorieën:
    

 • Creativiteit
 • Marketing
 • Organisatieanalyse
 • Organisatiecultuur
 • Viral
 •  

  In plaats van keurig samen te vatten wat er in de les aan bod kwam, zijn wij op zoek gegaan naar verdieping en verbreding van die onderwerpen.

  Werd er in de lessen bijvoorbeeld aandacht besteed aan het 7s model van McKinsey dan gingen wij opzoek naar andere methodes om een organisatie te analyseren, zoals DESTEPOCAI of Burke-Litwin

  Kwam tijdens de lessen Marketing The New Marketing Manifesto aan bod, dan zetten wij daar The Cluetrain Manifesto tegenover.

  Ging het over creativiteit, dan beschreven wij manieren om dat te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn De Bono en de Creatiespiraal.

  Waarom een weblog?
  Bij een domeinrapport denk je aan een lijvig pak papier, compleet met bijlagen en bronvermelding. Wij kozen voor een andere vorm. Een rapport op papier wordt 1 keer door de docent gelezen en beoordeeld en daarna verdwijnt het in een lade. Dat zou jammer zijn, zeker in een tijd waar er nadruk ligt op kennisdeling. Daarom hebben wij besloten om dit rapport voor iedereen toegankelijk te maken, zodat anderen er wellicht ook wat aan hebben. Bovendien vonden we deze vorm ook beter passen bij de course Develop and Maintain an E-community (DMEC). Online communicatie staat daar immers centraal.

  Aan een weblog kleven andere wetmatigheden dan aan een papieren rapport. Het vergt een andere schrijfstijl, de tekst is bondiger, de toon luchtiger en bronvermeldingen bestaan uit links, evenals eventuele bijlagen. Maar als het gaat om aan te tonen dat we ons als studenten in de materie hebben verdiept, voldoet dit weblog naar onze mening aan de eisen.

  Onze dank voor het lezen van en reageren op onze artikelen. We hopen goede informatie en inspiratie te bieden.

  Tommy de Bruijn
  Charles van Lieshout

  Advertenties